اینایے که...

اینایے که تو پارک تنها یه گوشه میشینن و هندزفری تو گوششونه...

اینایے که تو خیابون همیشه سرشونو پایین مے ندازن و راه می رن...

اینایے که تو تاکسے همیشه خودشونو مے چسبونن به در که کنارے معذب نشه...

اینایے که دلشون واسه هیشکے تنگ نمی شه...

اینا...

اینا...

اینارو خیلی مواظبشون باشین...اینا هیچے واسه از دست دادن ندارن...قبلا یه نفر هر چے داشتن رو ازشون گرفته...! 

 

/ 6 نظر / 19 بازدید
fatima

حرف نداره..[چشمک]

کلاف های رنگی

سلام وبلاگ زیبایی دارید مرسی که به من سرزدی موفق باشید

الهه

واژه هایی که عاشقانه می شوند … ترانه می شوند و یکی میخواند و چه دردآور است … عاشقانه هایی که می نویسی جز او … همه را به یاد عشقشان بیاندازد… و تو … همچنان بنویسی بدون این که عشق کسی باشیو یا حتی در یاد کسی …

amo mehdi

اینو موافقم

ilgar

این روزها اگر خون هم گریه کنی عمق همدردی دیگران با تو یک کلمه است : " آخـــــــی "[گریه]

bahar

عالی بودمریم جانبه منم سربزن