عشق واقعے...

اگه با دلت چیزے یا کسیرو دوست دارے جدے نگیرش چون ارزشے نداره چون کار دل دوست داشتنه مثل کار چشم که دیدنه اما اگه یه روز با عقلت عاشق شدے بدون که دارے چیزیرو تجربه میکنی به اسم:

عشق واقعے.

/ 3 نظر / 11 بازدید
ilgar

akhe maryam tashkhisesh kheyliiiiiiiiiiiiii sakhte!!![نیشخند]

آجی نسیم

حقیقت زندگیه..........

♥ حانیه ♥

میخواستم هیچ وقت تجربه نکنم ولی کردمـــــــــــــــ[گریه]