بهترین لحظه...

لحظه ے قشنگیه وقتی که یواشکے برگردے تا بتونے عشقتو نگا کنی ،،

بعد ببینے که اون دستاشو گذاشته زیر چونش و زل زده بهت...

/ 4 نظر / 11 بازدید
آجی نسیم

[لبخند] [تایید]

الناز

یکی از قشنگترین حس ها اینه که بعد یه دعـوا از نگاهش بفهمی که هنوزم "دوستت داره"

♥ حانیه ♥

واقعا بهترین لحظه اون وقته که عشقت بهت زل بزنه [رویا][رویا][رویا][رویا][رویا]

masoome

سلام عالی بود مرسی