آدم هایے از جنس فرشته...

هنوز هستند پسرانے که بوے مردانگے مے دهند...

در دستانشان عزت یک مرد واقعے لمس مے شود...

مے شود به آنها تکیه کرد...

اهل ناموس بازے نیستند!

مے شود روے حرف و قول هایشان حساب کرد...

هنوز هم هستند دخترانے که تنشان بوے محبت خالص مے دهد...

نابند!لمس نشده اند...

هنوز هم هستند!نادرند!کمیاب اند!پاک اند!

هنوز آدم هایے از جنس فرشته پیدا مے شود...

کمیاب اند!

اما هستند...!

/ 143 نظر / 9 بازدید
نمایش نظرات قبلی
khosro

[گل]

sahari

خوشبحالت چقد نظر داری[ناراحت] لینک شدی

پریسا

روزگاری جاده ای بودم غرق تردد ، جاده ای که از رفت و آمد لحظه ای خالی نمیشد من که بسیار غریبان را به آبادی رساندم ، عاقبت خود ماندم و ویرانه و تنهائی خود . . .

پریسا

زندگی ام یه سان پروانه ایست که دور شمعی خاموش پرهایش میسوزد و من چه بیهوده به فکر نشسته ام حسرت پرواز را . . .

mohammad

دیگر نه "شلوار پاره" نشانه ی "فقر" است...نه "سکوت" علامت "رضایت"..دنیای غریبی است...ارزش ها "عوض" شده اندو "عوضی ها" با ارزش..

رضا

[تایید]مریم جان عالبی بود [تایید]

kian

د خ ت ر . . . جنــس عجـــیبــی اسـتـــــ ! چــشمــ هــایــش را کــه مــی بنــدی ، دیــد دلــش بــیشتــر مــی شــود... دلــش را کــه مــی شــکنــی ، باران لــطـافتـــ از چــشمــ هــایش ســرازیــر... انــگار درسـتــــ شــده تــا... روی عـشـق را کــم کــند...

مرتضی

بنمای رخ که خلقی واله شوند و حیران بگشای لب که فرياد از مرد و زن برآيد جان بر لب است و حسرت در دل که از لبانش نگرفته ھیچ کامی جان از بدن برآيد

nima

سلام پیشاپیش سال نو را بر شما وخانواده محترم تبریک عرض میکنم امیدوارم سالی پراز شادی و پیروزی داشته باشی یادم باشد که زیبایی های کوچک را دوست بدارم حتی اگر در میان زشتی های بزرگ باشند یادم باشد که دیگران را دوست بدارم آن گونه که هستند ، نه آن گونه که می خواهم باشند یادم باشد که هرگز خود را از دریچه نگاه دیگران ننگرم که من اگر خود با خویشتن آشتی نکنم هیچ شخصی نمی تواند مرا با خود آشتی دهد یادم باشد که خودم با خودم مهربان باشم چرا که شخصی که با خود مهربان نیست نمی تواند با دیگران مهربان باش [گل]