**مـــــــریــــــــم تـــــــــر از پـــــــــــاکــــــــے**

!...ایـنـجـا بـجـز دورے تــو چـیــزے بـه من نـزدیـکـ نـیـسـتــــ

لحظه ے قشنگیه وقتی که یواشکے برگردے تا بتونے عشقتو نگا کنی ،،

بعد ببینے که اون دستاشو گذاشته زیر چونش و زل زده بهت...

یکشنبه ۱۳٩٢/٤/۱٦| ۱٢:٥٦ ‎ق.ظ |ღ مریـم ღ نظرات ()


[-Design-]