**مـــــــریــــــــم تـــــــــر از پـــــــــــاکــــــــے**

!...ایـنـجـا بـجـز دورے تــو چـیــزے بـه من نـزدیـکـ نـیـسـتــــ

هنوز هستند پسرانے که بوے مردانگے مے دهند...

در دستانشان عزت یک مرد واقعے لمس مے شود...

مے شود به آنها تکیه کرد...

اهل ناموس بازے نیستند!

مے شود روے حرف و قول هایشان حساب کرد...

هنوز هم هستند دخترانے که تنشان بوے محبت خالص مے دهد...

نابند!لمس نشده اند...

هنوز هم هستند!نادرند!کمیاب اند!پاک اند!

هنوز آدم هایے از جنس فرشته پیدا مے شود...

کمیاب اند!

اما هستند...!

جمعه ۱۳٩٢/۱٠/٦| ۱:٢٥ ‎ب.ظ |ღ مریـم ღ نظرات ()


[-Design-]