**مـــــــریــــــــم تـــــــــر از پـــــــــــاکــــــــے**

!...ایـنـجـا بـجـز دورے تــو چـیــزے بـه من نـزدیـکـ نـیـسـتــــ


دختر که باشے:

 باید حواست به درد پاے مادرت باشد...

دختر که باشے:

 ساعت ها برایت مهم مے شود تا...

 مبادا پدر قرصش را فراموش کند...

دختر که باشے:

 مے شوے سنگ صبور مادر بزرگت...

دختر که باشے:

 سینه ات مے شود صندوقچه ے اسرار برادر...

دختر که باشے ...

به سلامتی همه ی دخترا...*

دوشنبه ۱۳٩٢/٧/٢٢| ۸:٢۱ ‎ب.ظ |ღ مریـم ღ نظرات ()


[-Design-]