**مـــــــریــــــــم تـــــــــر از پـــــــــــاکــــــــے**

!...ایـنـجـا بـجـز دورے تــو چـیــزے بـه من نـزدیـکـ نـیـسـتــــ

اینایے که تو پارک تنها یه گوشه میشینن و هندزفری تو گوششونه...

اینایے که تو خیابون همیشه سرشونو پایین مے ندازن و راه می رن...

اینایے که تو تاکسے همیشه خودشونو مے چسبونن به در که کنارے معذب نشه...

اینایے که دلشون واسه هیشکے تنگ نمی شه...

اینا...

اینا...

اینارو خیلی مواظبشون باشین...اینا هیچے واسه از دست دادن ندارن...قبلا یه نفر هر چے داشتن رو ازشون گرفته...! 

 

دوشنبه ۱۳٩٢/٤/۱٧| ٩:٢۱ ‎ب.ظ |ღ مریـم ღ نظرات ()


[-Design-]